Registreren

De volgende gegevens kunt u vinden in uw programma onder Beheer -> Administraties.

Als bij de server een naam (SRV1, SERVER, etc) staat ingevuld, dan moet u het externe IP-adres van uw netwerk opgeven. Dit adres hebben we al voor u ingevuld, maar als u niet in hetzelfde netwerk zit als waar de server staat, kunt u die het beste aan de systeembeheerder vragen.

Om dit te laten werken, moet u ook TCP poort 3050 in routers en eventuele firewalls open zetten en forwarden naar de desbetreffende database server.

Bij de bestandsnaam dient het volledige pad naar de database te worden opgegeven.
Voorbeeld: C:\Visual\Data\BEDRIJF01.GDB

Inloggen